Par mums


Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” ir Ogres novada pašvaldības padotībā, kas atrodas Ogrē, Brīvības ielā 33. Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” atrodas Ogrē, Ausekļa prospektā 12. Iestāde dibināta 1982.gadā, papildus 1986.gadā ekspluatācijā20160526_103658 nodoti sporta zāle un peldbaseins. VPII „Saulīte” darbojas 13 grupas un pirmskolas konsultatīvais centrs 5-6 gadu veciem bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas iestādi. No 2014.gada 1.septembra papildus atvērtas 2 grupas Zilokalnu prospektā 14. Jaunogres sākumskolas telpās.dscf1351

VPII „Saulīte” ir izglītības iestāde ar atveseļošanas grupiņām bērniem ar stājas problēmām. Iestādē ir 4 licencētas mācību programmas latviešu valodā un krievu valodā mazākumtautību bērniem. Iestādi apmeklē 288 audzēkņi un ir nodarbināti 74 darbinieki, to skaitā pedagogi, mūzikas skolotāji, sporta skolotāji, peldēšanas treneri, fizioterapeite, masiere, logopēde un tehniskais personāls. DSCF0818

Darba dienu vakaros no plkst. 15.30 līdz 19.00 iestādes peldbaseinu apmeklē citu Ogres pilsētas bērnudārzu audzēkņi vecāku pavadībā. VPII “Saulīte” galvenie mērķi ir attīstīt katra bērna aktivitāti (estētisko, intelektuālo, fizisko), veidot iekšējo vēlmi uzzināt apkārtējo pasauli un apgūt pieaugušo radīto pieredzi. Radīt labvēlīgus apstākļus bērnu kustību attīstībai. Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij.

20160115_081724 (1)

 


Autortiesības: Ogres novada pašvaldība